Misyon


Artvin Çoruh Üniversitesi'nin misyonuna paralel olarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak, iş ahlakı temeline dayanan, yenilikçiliği ilke edinmiş girişimci ve yönetici adayları yetiştirmek, bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumun refahı için kullanmak, böylece çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak temeline dayanır.