Akademik Personel


İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
mokan artvin.edu.tr
3058
mokan artvin.edu.tr
Sağlık Yönetimi Bölümü
ardic artvin.edu.tr
2413
ardic artvin.edu.tr
Sağlık Yönetimi Bölümü
tkara artvin.edu.tr
4157
tkara artvin.edu.tr
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı
Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Sağlık Politikaları ve Ekonomi Anabilim Dalı
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı