Akademik Personel


İşletme Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı
Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı
mokan artvin.edu.tr
3023
mokan artvin.edu.tr
Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
ardic artvin.edu.tr
2413
ardic artvin.edu.tr
Sağlık Politikaları ve Ekonomi Anabilim Dalı
Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı