Misyon ve Vizyon


Misyon

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin misyonuna paralel olarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak, iş ahlakı temeline dayanan, yenilikçiliği ilke edinmiş girişimci ve yönetici adayları yetiştirmek, bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi toplumun refahı için kullanmak, böylece çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak temeline dayanır.

 

Vizyon

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin vizyonuna paralel olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak aydın, yenilikçi ve açık fikirli genç yöneticiler yetiştirecek uluslararası standartlarda nitelikli yöneticilik eğitimi sağlayacak lider bir fakülte olmaktır.