Hakkımızda


       İŞLETME FAKÜLTESİ 

           İşletme Fakültesi ile turizm, yönetim, bilişim, organizasyon, girişimcilik ve ekonomi alanında nitelikli insan gücü sağlanabilecektir. Bu nitelikli insan gücü ülkemizin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmak ve elimizde olan tüm kaynakları etkili kullanmak adına gerekli olduğu görülmektedir. Artvin İl Merkezinde İşletme Fakültesinin kurulmasıyla uluslararası standartları yakalayabilecek alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücüne katkı sağlanmış olacaktır. Ülkemizin 2023 hedeflerinde belirtildiği Asya’daki etkililiğin artırılması, Türkiye’nin bilişimde öncü konuma yerleşmesi, eğitim imkanlarının çoğaltılması, turizmin geliştirilmesi için altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve işsizlikle mücadele edilmesi hususlarında İşletme Fakültesinin rolünün oldukça büyük olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizin bu hedeflerine ulaşabilmesine destek olması adına Artvin Çoruh Üniversitesi olarak İşletme Fakültesinin kurulmasının gerekliliğine inanılmaktadır. Kurulacak olan İşletme Fakültesi ile uygulama becerisi yüksek, iş dünyasındaki profesyonellere destek sunabilecek, girişim kabiliyeti tam bireylerin yetiştirilmesi arzulanmaktadır. İşletme Fakültesi ile etkinliğin ve üretkenliğin artırılması hedef alınmakta olup ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanabilecek bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

 Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde İşletme Fakültesi, 16/09/2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 24/09/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada daha güçlü olması ve lider konuma gelmesi için üniversitemiz elinden gelen sorumluluğu almakta ve görevi üstlenmekte heveslidir. Bu doğrultuda bir adım olarak görülen İşletme Fakültesinin kurulmasıyla çağın gerekliliği olan rekabet edebilen, kendini yenileyebilen, alanında uzman ve yetkin bireyler yetiştirilecektir. İşletme Fakültesi bünyesinde kurulan Sağlık Yönetimi bölümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim öğretime devam etmektedir.

 

 İşletme Fakültesi Kurulması YÖK Yazısı