Hakkımızda


Artvin Çoruh Üniversitesi İşletme Fakültesi 16/9/2017 tarih ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/7/2017 tarih ve 2017/10708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine istinaden kurulmuştur.

İşletme Fakültesi bünyesinde 2021 yılı itibariyle Sağlık Yönetimi Bölümü mevcuttur. Sağlık Yönetimi Bölümü'nde 2019-2020 Akademik Yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir.